"TALOS - COMUNICARE INTRAORGANIZAŢIONALĂ MOBILĂ SECURIZATĂ” – cod SMIS 118785

cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională – Axa prioritară 2 – „Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Acțiunea 2.2.1 – „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, obiectivul specific 2.2: „Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitate economică”

Vezi detalii